Mobile Navigation
სტარტაპერები ივენთები ჩვენ შესახებ კონტაქტი
შესვლა რეგისტრაცია
შესვლა რეგისტრაცია
Startup intro left
Startup Market Icon
Startup intro right

სტარტაპ მარკეტი

ივენთების პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს მეწარმეებს სხვადასხვა ინდუსტრიიდან და ქმნის მოძრავ მარკეტს.

სტარტაპერები

შეფასებები

Great space for young and creative people
Tatia Chkuaseli
16/12/2016