Mobile Navigation
სტარტაპერები ივენთები ჩვენ შესახებ კონტაქტი
შესვლა რეგისტრაცია
შესვლა რეგისტრაცია

60Watt Design

სახლის დეკორაცია

კონტაქტი

ტელეფონი: 558619938
ელ-ფოსტა: magradze_giorgi@yahoo.com
ვებგვერდი: https://60wattdesign.com/portfolio/

ისტორია

გიორგი მაღრაძის განათებები "60 Watt Design"-ის ქვეშ ძირითადად ორიენტირებულია ინტერიერზე. 2 წლის მანძილის ექსპერიმენტების შედეგია მასალების და ნათების წყაროების მრავალფეროვნება. 60 Watt Design, განათებები ხშირად დიზაინის გარდა, წარმოადგენს ნათების ინსტალაციას თუ სკულპტურას.