Mobile Navigation
სტარტაპერები ივენთები ჩვენ შესახებ კონტაქტი
შესვლა რეგისტრაცია
შესვლა რეგისტრაცია

Cyberia

საიუველირო ნაკეთობა

კონტაქტი

ტელეფონი: 598231284
ელ-ფოსტა: iase.tsintsadze@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/republiccyberia/

ისტორია

სიზმარში ვნახე, ოღონდ მართლა, მომეწონადა და დავიწყე კეთება. ეს ის სამყაროა რაზეც დღეს სამყარო დგას. კიბერია