Mobile Navigation
სტარტაპერები ივენთები ჩვენ შესახებ კონტაქტი
შესვლა რეგისტრაცია
შესვლა რეგისტრაცია

Lola's sweets

საკვები

კონტაქტი

ტელეფონი: 593797926
ელ-ფოსტა: chelidzelola@gmail.com

ისტორია

ჩვენ ვართ Lola&Dudi Sweets ვამზადებთ კექსებს და ორცხობილებს ნატურალურ ინგრედიენტებით.